Rehabilitacja Głosu

 • Przywraca sprawność narządom mowy.
 • Eliminuje chrypkę i zmęczenia głosu.
 • Eliminuje przyczyny niedomykalności strun głosowych

Dla kogo terapia głosu?

Dla wszystkich osób z problemami głosowymi, którzy odczuwają:  szybką męczliwość głosu, chrypkę, zmatowienie głosu, nadmierne napięcie mięśni otaczających krtań, guzki głosowe, polipy i torbiele fałdów głosowych, obrzęki Reinkego, niedomykalność fałdów głosowych, bezgłos i inne zaburzenia głosu.

Najczęściej dysfonia czynnościowa spowodowana jest nieprawidłową fonacją i  jest odwracalna!

O złej kondycji głosu dowiadujemy się w momentach, gdy odmawia nam posłuszeństwa. Nie warto lekceważyć pierwszych niepokojących objawów, można skorzystać z rehabilitacji głosu, która przywróci nam zdrowy i dźwięczny głos.

Każdą rehabilitację powinno się zacząć od konsultacji z foniatrą. Ja polecam  dr Martą Grotthuss

Terapia: 

 • Kształtowania oddechu spoczynkowego i dynamicznego. (Dobór właściwych ćwiczeń oddechowych).
 • Fonacji przez miękki atak.
 • Świadomego korzystanie z rezonatorów, sterowania nośnością głosu przy minimalnym obciążeniu więzadeł głosowych.
 • Ćwiczeń z wykorzystaniem technik relaksacyjnych.
 • Ćwiczeń rozluźniających mięśnie szyi, żuchwy, języka.
 • Postępowania w stanach przesileń głosowych.
 • Ćwiczeń koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej.
 • Zasad doboru właściwej metody rehabilitacji głosu.
 • Utrzymywania głosu w dobrej kondycji i radzenia sobie w przypadkach jego przeforsowania.
 • Posługiwania się głosem w czasie trwającej tremy, glassofobii.

Terapia polega na indywidualnym doborze ćwiczeń i metod rehabilitacyjnych w zależności od wskazań lekarza foniatry bądz ustalenia dysfunkcji i diagnozy głosu.a także w zależności od wieku, zaburzonych funkcji, wydolności organizmu, podatności na zmęczenie etc.

Metody rehabilitacji głosu

Metody rehabilitacji na jakich pracuję:

Lax Vox

•Metodą Akcentów

•Metodą Żucia

•Mowy Dźwięków,

•Schlaffhorsta-Andersena,

•metoda L. Mathieson.

i inne.

Po laryngektomii i porażeniu strun głosowych

⇒ Zajmuje się także wytwarzaniem głosu i mowy zastępczej u osób po usunięciu krtani (laryngektomowanych). Bardzo ważne jest opanowanie świadomego, kontrolowanego oddychania przeponowego koniecznego do uczenia się mowy przełykowej.

⇒Pracuję z pacjentami z porażeniem fałdów głosowych.

 

Zatem zapraszam wszystkie osoby po częściowej lub całkowitej laryngektomii i porażeniu.

 

Podczas działań rehabilitacyjnych dążymy do uzyskania głosu: dźwięcznego, tworzonego swobodnie, bez nadmiernych napięć w krtani.

Zadzwoń lub napisz 533 633 833 / info@voicecoach.pl