Logopedia medialna

Logopedia medialna skierowana jest do osób, które występują publicznie. Zajęcia w zakresie logopedii medialnej przeznaczone są dla przygotowujących się do występów na scenie, w telewizji, radiu, kandydatów na studia aktorskie, dziennikarskie, pracowników mediów oraz osób występujących publicznie, między innymi rzeczników prasowych, pracowników PR,prawników, menadżerów, księży. Przygotowuję kandydatów na stanowiska, na których niezbędne są umiejętności konstruowania wypowiedzi publicznych, poprawnego operowania językiem polskim, prawidłowa emisja głosu, dykcja, akcentowanie, intonacja oraz interpretacja tekstów.

Barwa, nośność, dynamika i melodyka muszą być świadomie kształtowane. Wyrazistość słowa, precyzyjna dykcja, właściwa intonacja, akcent, płynność frazy wynikające z prawidłowego operowania oddechem, styl wypowiedzi – to wszystko wpływa na umiejętność świadomego operowania techniką wypowiedzi. Taka umiejętność jest niezwykle istotna dla mówców. Osób, których zawód wymaga zwiększonego pod względem jakościowym i ilościowym używania głosu: lektorów, aktorów, prezenterów, wokalistów a także wykładowców, księży, prawników, dziennikarzy, polityków i tych wszystkich, którzy mają potrzebę rozwijania swoich kompetencji i sprawności językowych retorycznych i interpretacyjnych.

Prowadzę zajęcia z techniki wymowy i dykcji, a także emisji głosu. Elementarne zadania aktorskie na tekście z uwzględnieniem wymowy scenicznej. Pracuję nad poszczególnymi głoskami a także nad tempem, intonacją, artykulacją, modulacją, pauzą.

Zapraszam na zajęcia z logopedii medialnej każdego kto występuje publicznie, pracuje głosem lub zamierza to robić. Po to aby panować nad wystąpieniami oraz sprawnie i skutecznie przekazywać swoje myśli i emocje oraz pięknie modulować głosem.Płynnie i swobodnie się wypowiadać, mieć nienaganną dykcję i niezmąconą artykulację.

 

Konsultacje

KONSULTACJE WOKALNE, DYKCYJNE, INTERPRETACYJNE DO  NAGRAŃ, SPEKTAKLI, WYDARZEŃ MUZYCZNYCH I KONCERTÓW.

 • Konsultuję, przygotowuję i udzielam wsparcia przy festiwalach, przeglądach wokalnych i teatralnych, konkursach i różnego rodzaju Talent Show.
 • Konsultacje w zakresie przygotowań wokalnych i emisyjnych do spektakli czy koncertów.
 • Przygotowuję także pod względem interpretacji i techniki wymowy.
 • Prowadzę emisję głosu, przesłuchuję i pracuję jako juror.
 • Udzielam porad i przeprowadzam praktyczne ćwiczenia podczas konferencji, nagrań, festiwali, programów telewizyjnych
 • Prowadzę warsztaty z emisji głosu dla uczestników różnych krajowych i międzynarodowych przeglądów.
 • Prowadzę poradnictwa w zakresie problematyki głosu u: młodzieży, prezenterów, księży, artystów, dziennikarzy, nauczycieli.
 • Prowadzę wykłady dotyczące problematyki wokalnej
 • Wygłaszałam referaty dotyczące głosu na konferencjach, warsztatach, szkoleniach.
 • Prowadzę szkolenia z zakresu posługiwania się zdrowym głosem
 • Prowadzę na terenie kraju i poza granicami kursy i warsztaty i obozy z zakresu emisji głosu, technik wokalnych, dykcyjnych, higieny i profilaktyki głosu, metodyki pracy z głosem u młodzieży i dorosłych.
Zawodowo pracujesz głosem?

Zamierzasz w przyszłości wykorzystywać głos jako narzędzie pracy?

Jeśli tak,to zapraszam na zajęcia z emisji głosu i techniki wymowy oraz dykcji.

Logopedia dla kandydatów na studia artystyczne

Zamierzasz zostać aktorem?
Zdajesz na Wydział Aktorski?
Zdajesz na Wydział Wokalny?
Jesteś studentem wydziałów artystycznych i  masz trudności z precyzyjną wymową?

albo

jeśli wstydzisz się swojej wady wymowy i krępuje Cię wiek,to właśnie te zajęcia będą odpowiednie dla Ciebie.

Popracujemy nad techniką wymowy i dykcją. A jeśli masz wady wymowy to także zdiagnozujemy i wspólnie popracujemy nad wadami – korekcja wad wymowy.
Skorygujemy zaburzoną artykulację i popracujemy nad prozodią.
Wymowa (podstawy wymowy scenicznej)

Zajęcia mają na celu zapoznanie z normami polskiej wymowy scenicznej i poprawności wymowy oraz sposób sprawnej oraz wyrazistej realizacji scenicznej różnego typu tekstów. Obejmuje zagadnienia fonetyki tekstu mówionego i problematykę interpretacyjnego opracowania tekstu artystycznego.

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom teoretycznym i ćwiczeniom praktycznym z zakresu wymowy scenicznej. Uczestnicy zapoznają się z pojęciem wymowy scenicznej, analizują zjawiska fonetyczne jako przedmiot świadomego opracowania tekstu z punktu widzenia wymowy uwarunkowanej względami estetycznymi i ekspresyjnymi, poszukują czynników wpływających na wariantywność współczesnej polskiej wymowy scenicznej. Ćwiczenia odsłuchowe oraz głosowe mają na celu pogłębienie świadomości słuchowo-wymawianiowej z zakresu techniki i estetyki wymowy scenicznej.

 

Zapraszam: zadzwoń lub napisz: Jaga Voice 533 633 833 lub info@voicecoach.pl