Lekcje Śpiewu

Jeżeli chcesz się nauczyć profesjonalnie śpiewać lub jeśli tylko chcesz popracować nad piosenką to miejsce jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na indywidualne lekcje śpiewu. Wszystkie zajęcia prowadzę w oparciu o wieloletnie doświadczenie sceniczne i dydaktyczne. Uczę naturalnej emisji VOICE NATURAL, która pozwala na swobodne wydobycie głosu w pełnej jego skali i i znajduje zastosowanie w każdym stylu  śpiewania muzyki rozrywkowej. Do  każdego uczestnika  podchodzę indywidualnie pod względem doboru i systemu ćwiczeń. Staram się też zdiagnozować przyczyny problemów wokalnych, wynikających zazwyczaj z błędów emisyjnych, oraz skutecznie pomóc w ich rozwiązaniu.

Śpiew to praca całego ciała,praca nad rozluźnieniem, nad opanowaniem napięć w ciele. Śpiew to także praca nad dykcją i poprawną artykulacją. Dlatego popracujemy nad dykcją i fonetyką. Śpiew to także przekazywanie emocji,dlatego tak ważna jest praca nad interpretacją piosenki. Słowem śpiew to ciało,głos,emocje!

Ćwicząc swój warsztat pracujemy również nad samym sobą, swoim charakterem.

Różne techniki wykonawcze

MIX CVT EVT

Uczę i wykorzystuję najnowocześniejsze techniki wokalne, w zależności od rodzaju wykonywanej muzyki, gatunków i potrzeb wykonawczych:

Mix, Figury Estill, Flow Fonation, Belting, Twang, RiffS & Runs, Hybrid, Growl, Screaming.

Lekcje śpiewu
 • Praca nad elastycznością i ruchliwością głosu.
 • Praca nad oddechem i jego właściwym gospodarowaniem podczas śpiewu
 • MIX rejestrów
 • Nauka miksowania rejestru głowowego i piersiowego.
 • Praca nad świadomym frazowaniem i odpowiednią artykulacją
 • Zapoznanie się z różnymi technikami śpiewu rozrywkowego
 • Poszerzanie skali głosu.
 • Rozwiązywanie problemów wokalnych w utworach.
 • Koordynacja  oddechu,fonacji i artykulacji.
 • Rozwijanie prawidłowych nawyków głosowych.
 • Eliminowanie zaciskania się krtani i niepożądanych napięć w ciele
 • Szkolenie śpiewu (staccatto, legato, biegniki i zdobnictwo wokalne,vibrato, ornamentyka). 
 • Rozwijanie słuchu poprzez różnorodne ćwiczenia;
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji piosenki
 • Praca z akompaniamentem;
 • Śpiew z profesjonalnymi podkładami;
 • Praca nad różnorodnym repertuarem, dopasowanym do indywidualnych umiejętności każdego z uczniów;
 • Praca z mikrofonem

Zajęcia lekcji śpiewu mają charakter INTERDYSCYPLINARNY i  bardzo indywidualny. Każdy ma innego rodzaju potrzeby, prezentuje różny poziom wykonawczy, potrzebuje innych technik, ćwiczeń i innych zadań.

Konsultacja wokalna online

Jeśli potrzebujesz pomocy, korekty, uwagi czy dobrze wykonujesz utwór, czy poprawnie śpiewasz lub mówisz? Zastanawiasz się co jest nie tak z Twoim głosem lub z interpretacją? Szukasz obiektywnej oceny Twojego głosu?

Zapraszam na indywidualną wokalną konsultację przez internet!

Wystarczy przesłać nagranie aby uzyskać feedback.

Interpretacja piosenki

Głównym celem zajęć z interpretacji piosenki jest próba połączenia technik wokalnych z elementarnymi zadaniami aktorskimi, które stworzą naszą osobowość sceniczną.

Uczymy się od skupienia na świadomości ciała. Dzięki temu będziemy mogli uświadomić sobie jakie sygnały wysyła nasze  ciało i wpływa na kontakt z publicznością.

Podczas zajęć:

 • pracujemy nad różnorodnymi technikami poznając środki ekspresji muzycznej,
 • sposobem wyrażania emocji, poszerzając wrażliwość i wyobraźnię
 • pracujemy nad zrozumieniem tekstu i emocji.
 • uczymy się świadomego współdziałania głosu, ruchu i gry aktorskiej.
 • nabywamy umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu
 • dostosowania zachowania do wymogów publicznego występu.
 • uwrażliwiamy się na zmiany artykulacji oraz charakteru utworu wynikające z treści jego warstwy literackiej.

Do wzbogacenia interpretacji stosujemy nowoczesną technikę STORYTELLINGU, która umożliwia budowanie ciekawych historii.

ĆWICZENIA WARSZTATOWE

Wykonanie piosenki stanowi całościowe zadanie aktorskie. Praca polega na umiejętności użycia niezbędnych środków wyrazu oraz świadomej kreatywności scenicznej.

Interpretacja piosenki powinna zawierać:

bezpośredniość przekazu; nośność muzyczną; bezpośredniość ekspresji;  „wybiórczość” problemowa;  uproszczony język.

 • Opanowanie umiejętności łączenia elementów wyobraźni ciała z głosem.
 • Praca nad skonstruowaniem wewnętrznego bohatera/podmiotu lirycznego piosenki
 • Praca nad interpretacją utworu: łączenie fraz muzycznych z przekazem emocjonalnym, atmosferą utworu.
 • Analiza Procesu Twórczego: analiza muzyczna utworu, sposób frazowania, rytmizacja, odpowiednie rozłożenie akcentów, założenia interpretacyjne, zabarwienie emocjonalne, ruch sceniczny

Nauka śpiewu i emisji głosu dostępna jest dla wszystkich: zarówno tych zaawansowanych, jak i tych, którzy po raz pierwszy chcą wydobyć swój głos. Lekcje Śpiewu są także dla tych, którzy marzą o śpiewaniu, ale nie wierzą we własne możliwości, oraz dla tych wszystkich,którzy chcą się przygotować do szkół artystycznych, festiwali i konkursów ale nigdy nie śpiewali.

Zapraszam na zajęcia zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.  Ilość miejsc ograniczona.